Quy định thanh toán

Trung tâm phát triển dự án LRV đang không ngừng phát triển các sản phẩm/dịch vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Khách hàng sử dụng dịch vụ LRV có thể thanh toán mỗi tháng 1 lần vào đầu tháng hoặc 6 tháng 1 lần,… Thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo thông tin trong hợp đồng sử dụng dịch vụ, được thoả thuận cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Laravan Team