Odoo CMS - a big picture

Một tiêu đề nhỏ

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

 

Online Marketing

Nếu website là cửa hàng online trên môi trường Internet thì Online Marketing sẽ giúp hàng ngàn khách hàng biết đến cửa hàng online của bạn.


Quảng cáo Google

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị trên trang đầu kết quả tìm kiếm của Google, hiển thị banner trên các trang báo điện tử và cả trên youtube,…

Quảng cáo Facebook

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị tự động trên (News Feed) trang chủ Facebook để tiếp cận với hàng ngàn khách hàng tiềm năng mỗi tháng.