Trung tâm phát triển dự án Lrv

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LARAVAN

DỊCH VỤ

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình phát triển dự án

Online Marketing

Nếu website là cửa hàng online trên môi trường Internet thì Online Marketing sẽ giúp hàng ngàn khách hàng biết đến cửa hàng online của bạn.


Quảng cáo Google

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị trên trang đầu kết quả tìm kiếm của Google, hiển thị banner trên các trang báo điện tử và cả trên youtube,…

Quảng cáo Facebook

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị tự động trên (News Feed) trang chủ Facebook để tiếp cận với hàng ngàn khách hàng tiềm năng mỗi tháng.

Online Marketing

Nếu website là cửa hàng online trên môi trường Internet thì Online Marketing sẽ giúp hàng ngàn khách hàng biết đến cửa hàng online của bạn.


Quảng cáo Google

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị trên trang đầu kết quả tìm kiếm của Google, hiển thị banner trên các trang báo điện tử và cả trên youtube,…

Quảng cáo Facebook

Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ được hiển thị tự động trên (News Feed) trang chủ Facebook để tiếp cận với hàng ngàn khách hàng tiềm năng mỗi tháng.